REKLAMÁCIÓ

A PANASZELJÁRÁS TÁRGYA

A panaszkezelési eljárás az online áruház üzemeltetőjétől vásárolt árukra vonatkozik.
A jótállási időszak az áru vevő általi átvételének időpontjától kezdődik. Az árukat a jótállási jegyen feltüntetett garanciával szállítjuk.

A VEVŐ REKLAMÁCIÓS JOGA, A REKLAMÁCIÓ HELYE

  • Ha a vevő olyan hibát talál a csomagolóanyagban, amelyben maga az áru sérült, köteles a szabálytalanságokról jegyzőkönyvet felvenni a kézbesítővel, vagy megtagadhatja a küldemény átvételét.
  • Ha a megrendelő a küldemény átvétele után észleli, hogy az áru sérült, akkor az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül értesítenie kell a szállítót, ellenkező esetben ez nem vehető figyelembe.
  • Az Eladó nem köteles a Vevő igényét kielégíteni, ha bizonyítja, hogy a Vevő az áru hibájáról az átvételkor tudott, vagy azt maga okozta.
  • Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvétel időpontjában hibás volt.
  • A vitás kérdéseket bíróságon kívül is meg lehet oldani a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóságon keresztül (www.coi.cz).

A PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A Vevő köteles a reklamációt szabályosan és időben, azaz a hiba felfedezését követően szükségtelen késedelem nélkül megtenni.
Ha a fogyasztó nem nyújtja be időben /az igényérvényesítési és jótállási időszakon belül/ a reklamációt, nem jogosult a reklamáció pozitív rendezésére.

AZ ELADÓ FELELŐSSÉGE

Ha a vevő az áruval kapcsolatban az üzemeltető valamelyik fiókjában (az áruval kapcsolatban csak a příbrami, ostravai, prágai és teplicei fiókokban lehet reklamálni) vagy közvetlenül az üzemeltetőnél reklamál, az illetékes alkalmazott köteles a reklamációt megfelelően megvizsgálni, és ha az ügy rendezése nem igényel szakmai értékelést, akkor a reklamációt azonnal elintézheti. Abban az esetben, ha szakmai értékelésre van szükség, a reklamáció kezelésének határideje 30 nap attól a naptól számítva, amikor a vevő az eladóval közölte a reklamációt, kivéve, ha a vevővel írásban hosszabb határidőben állapodtak meg. A reklamáció rendezésének módjáról szóló jelentést a vevőnek a reklamáció helye szerinti helyen vagy a vevő által megadott elérhetőségeken kell átadni, hacsak írásban másként nem állapodtak meg. Az üzemeltető felelős alkalmazottja köteles a reklamáló vevőnek kérésére igazolást adni arról, hogy mikor történt a reklamáció, vagy igazolást a javításról (az áru hibájának megszüntetéséről).

TAPÉTÁK REKLAMÁCIÓK

  • Reklamáció csak a számot és a tételt feltüntető eredeti címke bemutatásával lehetséges.
  • A tekercsek minőségére lehet panasz, nem vonatkozik a tapétaragasztási hibákra.
  • A teljesen összeragasztott tekercsekre nem lehet reklamálni. A megrendelő köteles ellenőrizni a tapéta tételét, mintázatát és árnyalatát a tényleges felragasztás előtt.